Signaal Nederlandse Arbeidsinspectie financiële drijfveren overtredingen Wav

De Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoekt steeds vaker de bedrijfseconomische drijfveren achter misstanden op de arbeidsmarkt. Op die manier wil de Arbeidsinspectie nagaan of de handhaving in verhouding staat tot de kracht van die drijfveren om gedragsverandering te kunnen bewerkstelligen.

De Arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen, waarbij de werkgever deze werknemer uit een 'derde land' heeft tewerkgesteld zonder de benodigde vergunning. De bevindingen uit dit onderzoek zijn opgeschreven in dit signaal.