Wat is werkdruk?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ongeveer een derde van de werknemers vaak of altijd werkdruk ervaart. Werkdruk is een van de factoren van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkdruk komt voor in bijna alle sectoren. De oorzaken verschillen per sector en per organisatie.