Gewasbeschermingsmiddelen in de agrarische sector

Gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt om (landbouw)gewassen tegen ziekten en plagen te beschermen. Het gebruikt brengt echter ook risico’s voor mens, dier en milieu met zich mee. In deze verkenning zijn bedrijven bevraagd naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, hun kennis van de risico’s daarvan en de genomen maatregelen ertegen.