Resultaten en conclusies accountancy 2019

De Inspectie SZW controleerde van 1 januari 2019 tot 1 oktober 2019 28 register accountantskantoren. Daar werken in het totaal ruim 3000 werknemers. De Inspectie controleert of zij de risico’s op werkdruk, agressie en ongewenst gedrag inventariseren, nader onderzoeken, planmatig aanpakken en evalueren totdat ze de risico’s onder controle hebben.