Eerlijk werk door uitzendbureaus 2016

De uitzendsector is van groot belang voor de Nederlandse economie en arbeidsmarkt. Jaarlijks zijn er ongeveer 770.000 uitzendkrachten aan de slag1. Een groot deel van de markt (omzetgerelateerd) is aangesloten bij brancheorganisaties, zoals de ABU en NBBU en is in het bezit van het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA).In Nederland zijn ongeveer 12.000 bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) als uitzendbureau. Hiertoe behoren ook uitleenbureaus en payrollbedrijven. De Inspectie betrekt ook de bedrijven die onder de categorie ‘dienstverlening voor de akker- en tuinbouw’ vallen in haar aanpak.