Jaarverslag 2022

Het jaarverslag bestaat uit 3 verschillende onderdelen:

  • Reflectie Inspecteur-generaal Rits de Boer
  • Verhalen uit de inspectiepraktijk
  • Cijfers en feiten Nederlandse Arbeidsinspectie in 2022. Bekijk de belangrijkste cijfers onderaan deze pagina.

Download hieronder de onderdelen. Toch graag alles in 1 keer? Klik dan op de optie: 'Volledig jaarverslag 2022'.

Jaarverslag

Hieronder vindt u enkele kerncijfers uit het jaarverslag 2022.

Arbeidsongevallen

Werkgevers zijn verplicht arbeidsongevallen te melden wanneer sprake is van een ziekenhuisopname, blijvend letsel of een dodelijke afloop. In 2022 ontvangt de Arbeidsinspectie 3.700 meldingen van ongevallen, dat is 6 procent meer dan in 2021.

Meldingsplichtige arbeidsongevallen met voldoende aanknopingspunten voor vervolgonderzoek, worden door de Arbeidsinspectie nader onderzocht. In 2022 heeft dit geleid tot 2.418 ongevalsonderzoeken. Het aantal afgesloten ongevalsonderzoeken was 2.295.

Overzicht arbeidsongevallen 2017 - 2022
Jaar Ongevalsmeldingen Gestarte ongevalsonderzoeken Afgesloten ongevalsonderzoeken Dodelijke slachtoffers
2017 4.212 2.756 2.452 50
2018 4.368 2.145 2.133 51
2019 4.474 2.229 2.071 71
2020 3.655 2.051 2.244 54
2021 3.482 2.038 1.957 60
2022 3.700 2.418 2.295 51

Risicovolle sectoren

Net als in eerdere jaren vielen in absolute zin de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen in de sectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag.

Afgezet tegen het aantal banen is afvalbeheer (inclusief waterleidingbedrijven) in 2022 de sector waarin relatief de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen vielen: gemiddeld 129 per 100.000 banen van werknemers, gevolgd door de bouw met 124 en landbouw, bosbouw en visserij met 93 slachtoffers per 100.000 banen.

In 2022 registreerde de Inspectie 51 dodelijke arbeidsongevallen waarbij eveneens 51 werknemers zijn overleden. Dit aantal dodelijke slachtoffers is vergelijkbaar met eerdere jaren waarin de Inspectie steeds 50 tot 70 dodelijke slachtoffers registreerde.

Mensen en middelen

Overzicht werknemers
2021 2022
Bezetting ultimo (fte) 1.510 1.591
Instroom (fte) 227 215
Uitstroom (fte) 104 134
Ziekteverzuim 5,20 procent 6,20 procent
Aantal medewerkers onder Wet banenafspraak 2,56 procent 2,69 procent
Middelen 2022
2021 2022
Budgetrealisatie (euro mln.) 162 172
Waarvan personele kosten (euro mln) 133 145
ICF-budget (euro mln) 34,7 48,5*

*In 2022 is € 48,5 miljoen aan extra middelen uit het regeerakkoord voor de Inspectie beschikbaar gekomen (ICF-budget). Net als in 2020 en 2021 zijn de extra middelen voor het grootste gedeelte benut voor het aannemen van inspecteurs en rechercheurs.

Overzicht werknemers: 1.591 fte, 215 instroom, 134 uitstroom