Handreiking Vervangingsverplichting CM-stoffen

“Voor zover dit technisch uitvoerbaar is” moeten bedrijven kankerverwekkende en mutagene stoffen vervangen. Maar hoe ver gaat deze inspanningsverplichting? Na het doorlopen van dit stappenplan van de Nederlandse Arbeidsinspectie moet een bedrijf antwoord kunnen geven op de vragen:

  •  Waarom is het gebruik van de stof (of het proces) strikt noodzakelijk en is vervanging technisch niet uitvoerbaar?
  •  Welke inspanningen heeft het bedrijf gedaan om tot vervanging te komen?