Rechten nabestaanden arbeidsongeval

Als nabestaande van een slachtoffer van een arbeidsongeval heeft u bepaalde rechten. Zoals het vragen om informatie of om hulp. De aan u toegewezen familie-inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie kan daarbij een ondersteunende rol vervullen. Bekijk meer informatie over uw rechten: