Omgaan met gassen in importcontainers

Nog regelmatig komt de Inspectie SZW bedrijven tegen die containers met goederen ontvangen waarvan niet bekend is welke risico’s er zijn en welke maatregelen moeten worden genomen voor het openen en betreden van de containers.