Handreiking REACH en Arbo

Deze handreiking is opgesteld om werkgevers te helpen bij het bepalen van hun arbobeleid met betrekking tot stoffen die onder REACH vallen. REACH is nieuwe wetgeving, en nog niet alle aspecten zijn volledig uitgekristalliseerd. Het kan zijn dat deze handreiking en/of het beleid van de Inspectie SZW in de loop der tijd aangepast worden vanwege nieuwe ontwikkelingen of nieuwe inzichten.