Handreiking: Veilig werken aan pluimveeslachtlijnen

De Nederlandse Arbeidsinspectie biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers met betrekking tot de verplichtingen rondom machineveiligheid. Hierbij ligt de focus op het in kaart brengen en het doeltreffend beveiligen van gevaarlijke zones van en rondom bewegende delen van machines. Zo kunnen veel levensbeïnvloedende letselongevallen voorkomen worden.