SCi-547

Protocol SCi-547 (versie 2015) beschrijft de ‘stand van de wetenschap en professionele dienstverlening’ voor het uitvoeren van blootstellingstudies voor landelijke validatie(s). De aanvraag wordt ingediend bij het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP Asbest, voorheen SCi-547 commissie).

Het VIP Asbest wordt geadviseerd door onafhankelijke deskundigen met arbeidshygiënische expertise en kennis van de praktijk van asbestverwijdering. Het VIP Asbest beoordeelt de aanvraag aan de hand van vastgestelde criteria en geeft een advies aan de beleidsdirectie van het Ministerie van SZW.  Waar het gaat om een nieuwe werkwijze of techniek, is het uitgangspunt dat de innovatieve ontwikkeling bijdraagt aan het veilig verwijderen met asbest. Na goedkeuring wordt deze opgenomen in SMArt.