Werkbakken en platformen

Vanaf 1 juli 2020 mag alleen in uitzonderlijke situaties en onder strikte voorwaarden gewerkt worden vanuit een aan een hijswerktuig gekoppelde werkbak of werkplatform.

Daarbij gaat het om werkzaamheden op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn en waarbij geen andere meer geƫigende arbeidsmiddelen of werkmethoden beschikbaar zijn om die plaatsen veilig te bereiken.

Melden verplicht

Let op: vanaf 1 juli 2020 is het verplicht om het vooraf te melden als u werkzaamheden verricht vanuit een aan een hijswerktuig gekoppelde werkbak of werkplatform. U kunt na uw melding beginnen met de werkzaamheden. De Nederlandse Arbeidsinspectie zal onaangekondigde inspecties uitvoeren naar aanleiding van de meldingen. Voor het gebruik van dit formulier is een autorisatie nodig. Heeft u nog geen autorisatie? Vraag die dan aan via het formulier Autorisatie aanvragen.

Heeft u geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)?

Neem dan telefonisch contact op met de Nederlandse Arbeidsinspectie via:

0800 -5151

Kies de betreffende taal en vervolgens:

optie 4

Asbest?

Gaat u aan de slag met een werkbak of platform op hoogte bij het verwijderen van asbest, vergeet dan niet ook deze werkzaamheden vooraf te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Meer informatie?

De leidraad Werken op hoogte vanuit werkbak of platform van het ministerie van SZW laat u stap voor stap zien hoe u volgens de voorschriften veilig op hoogte werkt met een werkbak of platform.