Permanente nachtarbeid

Het formulier Ontheffing Permanente nachtarbeid kunt u als werknemer gebruiken om toestemming te vragen om meer dan 140 nachtdiensten per jaar te mogen werken.

Toelichting bij het formulier

Een aanvraag kan worden gehonoreerd wanneer er zeer bijzondere sociaal-maatschappelijke privé-omstandigheden zijn die u als het ware geen andere keus laten dan 's nachts te werken. Er mag geen sprake zijn van functie- of financieel gebonden omstandigheden.

Andere voorwaarden zijn:

  • U moet minimaal 18 jaar oud zijn.
  • U moet onder de bepalingen van de Arbeidstijdenwet vallen.
  • Uw werkgever moet op de hoogte zijn van de aanvraag.
  • Uw gewenste arbeidspatroon mag maximaal 20 nachtdiensten in elke periode van 4 weken bevatten.

Wanneer hoeft u geen aanvraag in te dienen?

Een aanvraag is niet nodig wanneer u:

  • minder dan 140 nachtdiensten in elke periode van 52 weken werkt,
  • maximaal 38 uur in 2 aaneengesloten weken werkt tussen 00.00 en 06.00 uur.

Wanneer is het indienen van een aanvraag niet mogelijk?

Het indienen van een aanvraag ontheffing verbod op permanente nachtarbeid is niet mogelijk als u als werknemer onder de bepalingen van het Arbeidstijdenbesluit-Vervoer (Atb-V) valt (bijvoorbeeld vrachtwagen- of taxichauffeur). Het Atb-V kent namelijk geen ontheffingsmogelijkheid van de daarin opgenomen bepalingen voor nachtarbeid.

Meer informatie over regels voor chauffeurs die in de nacht werken, vindt u op de website Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Twijfelt u of het Atb-V op u van toepassing is of heeft u andere vragen over Atb-V/nachtdiensten, neem dan contact met de ILT op.