Biologische agentia

Het kennisgevingsformulier Biologische agentia moet u gebruiken in de volgende situaties:

  • Als arbeid wordt verricht met een of meer biologische agentia van categorie 2, 3 of 4, óf wanneer dit alleen diagnostische arbeid betreft en er nog niet eerder een kennisgeving is gedaan.
  •  Vóórdat voor de eerste maal arbeid wordt verricht met een of meer biologische agentia van categorie 2, 3 of 4.
  •  Tevens iedere keer vóórdat arbeid wordt verricht met een volgend biologisch agens van categorie 4 en vóór iedere arbeid met een volgend biologisch agens van categorie 3, wanneer dit agens voorlopig door u zelf is ingedeeld.
  •  Vóórdat voor de eerste maal arbeid wordt verricht met biologische agentia, ingeval dit alleen diagnostische arbeid betreft.
  • Als er in de procedés of procedures wezenlijke veranderingen hebben plaatsgevonden die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers, waardoor een eerdere kennisgeving is achterhaald.

Let op! Met 'vóórdat' (bij situaties 2, 3 en 4) wordt bedoeld: ten minste 30 dagen voor aanvang van de werkzaamheden. Bij een volgende kennisgeving kunt u volstaan met het opgeven van alleen de nieuwe gegevens. Per locatie vult u een formulier in. Na ontvangst van uw kennisgeving stuurt de Nederlandse Arbeidsinspectie u daarvan een bevestiging.

Autorisatie aanvragen

Voor het gebruik van dit  formulier is een autorisatie nodig. Heeft u nog geen autorisatie? Vraag die dan aan via het formulier Autorisatie aanvragen.

Ga voor meer informatie over biologische agentia naar het Arboportaal.