Kraanmachinisten

De machinist van een hijskraan heeft verantwoordelijk werk. Als de machinist een fout maakt, kan de kraan omvallen of de gehesen last plotseling naar beneden vallen met ernstige gevolgen. Om een kraan te mogen bedienen, moet de machinist geregistreerd zijn bij stichting TCVT RA. Deze registratie verzekert dat de hijskraanmachinist de juiste kennis en ervaring heeft.

TCVT RA voert namens de Minister van SZW de persoonsregistratie voor machinisten uit. Deze registratie is verplicht voor machinisten die op een bouwplaats werkzaamheden uitvoeren met machine met een capaciteit van 10 tonmeter of meer. Dit kan gaan om bijvoorbeeld een torenkraan, mobiele hijskraan of funderingsmachine.

Examen en registratie

Iemand die zich als machinist wil registreren, moet een theorie- en praktijkexamen afleggen. Elke 5 jaar moet de registratie worden verlengd. Hierbij moet de machinist aantonen relevante bijscholing gevolgd te hebben en voldoende uren als machinist gewerkt te hebben. Zo niet, dan volgt een herexamen. De registratie waarborgt de veiligheid van de werknemers op de bouwplaats, mensen in de omgeving en van de machinist zelf.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Bij de persoonsregistratie van machinisten zijn verschillende partijen betrokken met elk eigen verantwoordelijkheden:

  • De Minister van SZW wijst een registratie-instelling aan.
  • De registratie-instelling (TCVT RA) stelt de eisen op waaraan een kraanmachinist moet voldoen om opgenomen te worden in het persoonsregister. Ook registreert zij wie geslaagd zijn voor het examen en voldoen aan de overige eisen om hun registratie te verkrijgen én te behouden.
  • 4 exameninstellingen nemen de examens af. Deze zijn hier door de registratie-instelling voor aangewezen.
  • Brancheorganisaties behartigen de collectieve en individuele belangen van registratiehouders.
  • Opdrachtgevers zoals aannemingsbedrijven huren registratiehouders in voor hijs- en funderingswerkzaamheden.
  • De registratiehouder is iemand die als kraanmachinist geregistreerd is.
  • De Arbeidsinspectie ziet erop toe dat dit registratiestelsel correct functioneert. Dit heet stelseltoezicht. Ook inspecteert zij en neemt zij meldingen over gevaarlijke situaties in behandeling: nalevingstoezicht.

Risico's, aanpak en effect

Benieuwd welke risico's de Arbeidsinspectie ziet, de aanpak ervan en het effect daarvan? Bekijk de pagina Kraanmachinisten: risico's, aanpak en effect.