Informatie voor scholen

Mbo-scholen kunnen het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’ aanbieden. In dit keuzedeel leert de student bewust fit, veilig en gezond te werken. Zo heeft deze tijdens de hele loopbaan minder kans op een arbeidsongeval of fysieke of psychische gezondheidsschade.

Na het keuzedeel

Na het keuzedeel is de student beter in staat om de eigen gezondheid én die van anderen positief te beïnvloeden en te bewaken. Door de eigen vaardigheden, en door regels en afspraken goed na te (laten) leven. Het keuzedeel gaat ook in op het voeren van gesprekken met leidinggevenden en collega's over fit, veilig en gezond werken. Dit alles leidt tot duurzame inzetbaarheid.

Op de website van het Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) vindt u uitgebreide omschrijvingen van dit keuzedeel voor niveau 2 en niveaus 3 en 4.

Waar moet de school op letten in de praktijk?

Zowel in BBL- als in BOL-trajecten is het belangrijk dat systematisch aandacht wordt besteed aan gezond en veilig werken. In de theorielessen, maar zeker ook in het praktijklokaal. Hierbij spelen docenten, bpv begeleiders, veiligheidscoördinatoren, preventiemedewerkers en het bestuur een belangrijke rol.