Informatie voor bedrijven

Wat zijn de regels voor bedrijven?

De Arbowet, het Arbobesluit en de Arbeidstijdenwet vormen de basis voor gezond en veilig werken. Alle bepalingen die daarin staan, gelden vanzelfsprekend ook voor jongeren onder de 18 die stages lopen en leerwerkbanen hebben.

Waar moet uw bedrijf op letten in de praktijk?

Jongeren zijn pas lichamelijk en mentaal volgroeid rond de 25 jaar. Daar moet rekening mee worden gehouden. Ze hebben niet hetzelfde vermogen om gevaren in te schatten als oudere, meer ervaren medewerkers.

Daarbij zijn jongeren ook niet altijd even mondig: ze zullen niet altijd aangeven als ze iets niet snappen of kunnen. Dat betekent dat je goed moet nagaan of ze de uitleg goed hebben begrepen - dat is de verantwoordelijkheid van de praktijkopleider en daarmee van het bedrijf.