Bedrijfshulpverleners

Een goede aanpak voor gezond en veilig werken is belangrijk voor uw werknemers. Voor een goede aanpak moet u verschillende dingen doen, onder andere een of meer bedrijfshulpverleners aanstellen.

Wat doet een bedrijfshulpverlener?

Een bedrijfshulpverlener (BHV'er) grijpt in als er sprake is van een ongeval of incident. Er is bijvoorbeeld brand in uw bedrijf of iemand is onwel geworden. De BHV'er schakelt hulpdiensten in, helpt bij het ontruimen van het pand en kan helpen bij het blussen van een brandje. Ook kan een BHV'er eenvoudige hulp verlenen bij iemand die onwel is geworden of gewond is geraakt. Verder organiseert een bedrijfshulpverlener ontruimingsoefeningen zodat werknemers weten wat de vluchtroutes zijn in geval van nood.

Een bedrijfshulpverlener is geen professionele hulpverlener. De BHV'er mag zichzelf niet in gevaar brengen bij het helpen van collega's.

Volgens de Arbowet moeten er in een organisatie BHV'ers aanwezig zijn. Hoeveel hangt af van het aantal werknemers en van de risico's in uw bedrijf. BHV'ers moet ieder jaar bijscholing krijgen. Is de bedrijfshulpverlening in uw bedrijf niet in orde, dan kan de Inspectie maatregelen nemen. U kunt zelfs een boete krijgen.

Vraag en antwoord

Zelfinspectie Arbo op orde

Is uw arbobeleid op orde? Gebruik de zelfinspectietool Gezond en veilig werken.