Wat is de eis voor een sanering in een lagere risicoklasse dan SMA-rt aangeeft?

Een sanering mag alleen in een lagere risicoklasse worden uitgevoerd dan de risicoklasse die de Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (SMA-rt) aangeeft als goed is onderbouwd dat de blootstelling aan asbestvezels tijdens de sanering onder de grenswaarde blijft. Dit moet worden aangetoond door geschikte en betrouwbare blootstellingsonderzoeken, zogenaamde validatieonderzoeken (metingen). Alleen dan kan volgens de voorwaarden van Risicoklasse 1 worden gewerkt in plaats van volgens de voorwaarden voor het werken in Risicoklasse 2 of 2A.

Landelijke validatie of projectvalidatie

Wilt u afwijken van SMA-rt tijdens een asbestsanering? Er zijn dan 2 mogelijkheden om te onderbouwen dat je tijdens een asbestsanering onder de grenswaarde blijft: via een landelijke validatie of via een projectvalidatie. Een projectvalidatie is slechts op 1 situatie van toepassing.

Alle blootstellingsonderzoeken moeten voldoen aan 1 van de 2 volgende protocollen met kwaliteitscriteria. Deze protocollen zijn gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 689, versie 2018:

Beide protocollen zijn ontwikkeld door Stichting Certificatie Asbest (Ascert) in samenwerking met TNO en de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een andere methode gebruiken voor een blootstellingsonderzoek? Dan moet die methode in elk geval gelijkwaardig zijn. Voor een landelijke validatie geldt ook nog dat die onafhankelijk moet worden getoetst door het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP Asbest).

VIP Asbest

Het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP Asbest) adviseert als onafhankelijke en deskundige instantie het ministerie van SZW of een nieuwe werkwijze voor asbestsanering als landelijk gevalideerd beschouwd kan worden. Ook beoordeelt het VIP bestaande werkwijzen die nog niet gevalideerd zijn voor landelijk gebruik. De werkwijze wordt daarna in SMA-rt opgenomen, zodat deze door bedrijven in heel Nederland gebruikt mag worden. Zonder VIP-beoordeling is er geen sprake van een landelijke validatie en staat de Nederlandse Arbeidsinspectie niet toe dat de werkmethode landelijk wordt gebruikt. Ga voor meer informatie naar Vipasbest.nl.