Arboregels voor zelfstandigen

Zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp’ers) zijn niet in dienst van een bedrijf. Toch gelden ook voor hen arboregels die hun eigen veiligheid en die van derden moeten waarborgen. Dit betekent dat de Nederlandse Arbeidsinspectie ook zzp’ers kan aanspreken op overtreding van die regels en boetes kan opleggen. Meer informatie over de Arboregelgeving voor zzp'ers is te vinden op Arboportaal