Illegaal en onveilig werk bij agrarisch bedrijf Etten-Leur

Bij een controle van een agrarisch bedrijf in Etten-Leur trof de Inspectie SZW acht Oekraïense werknemers aan die illegaal in Nederland aan het werk waren. De werkgever kan een boete verwachten voor het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen. Inspecteurs doen nog nader onderzoek naar de arbeidstijden van de werknemers en of de regels voor het minimumloon worden nageleefd. De inspectie werd uitgevoerd in samenwerking met de AVIM (vreemdelingenpolitie) en handhavers van de gemeente Etten-Leur.

Ook op het gebied van veilige arbeidsomstandigheden schoot de werkgever tekort. Inspecteurs troffen in het bedrijf onveilige situaties aan. Zo waren machines met draaiende delen onvoldoende afgeschermd waardoor deze gevaar opleveren voor werknemers. Ook waren in het bedrijf een ongekeurde heftruck, trekker en andere machines aanwezig. Werknemers droegen geen veiligheidsschoenen, terwijl dit wel noodzakelijk was. De werkgever moet deze punten in orde maken.

Een aantal van de werknemers (voornamelijk arbeidsmigranten) woont in een loods op het terrein. Voor deze huisvesting is geen vergunning aangevraagd of verkregen. Deze zaak wordt verder door de gemeente opgepakt.