Basisinspectiemodule Arbeidstijdenwet - Aanwezigheidsdiensten

Deze basis-inspectiemodule is toepasbaar bij inspecties Arbeidstijdenwet (Artw) en Arbeidstijdenbesluit (Artb): in projecten (bedrijfstakken en bedrijven worden geselecteerd waar in aanwezigheidsdiensten gewerkt wordt) en bij onderzoek van klachten over arbeids- en rusttijden bij gebruik van aanwezigheidsdiensten.