Aanleveren gevaarlijke stoffen

U heeft een brief ontvangen met het verzoek informatie door te geven over de gevaarlijke stoffen waarmee uw bedrijf werkt. De termijn voor het aanleveren van uw inventarisatie met gevaarlijke stoffen is verstreken.

Een inventarisatie blijft onverminderd belangrijk. Deze inventarisatie maakt deel uit van de wettelijke verplichtingen voor het veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen. De stoffeninventarisatie is een onderdeel van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E).

Heeft u uw informatie niet op tijd doorgegeven? U kunt dan in de toekomst opnieuw worden gevraagd deze informatie door te geven. Op dit moment hoeft u niets te doen.

Meer informatie?