Ontheffing kinderarbeid (cultureel werk door kinderen)

Let op: De anderhalvemeter-bepaling geldt  tussen kinderen en volwassenen. De anderhalvemeter-bepaling is niet van toepassing op kinderen onderling. Bekijk de maatregelen tegen corona op Rijksoverheid.nl.

Kinderen tot 13 jaar mogen in Nederland niet werken; dat is een algeheel verbod: het verbod op kinderarbeid. U kunt voor kinderen in deze leeftijdscategorie alleen een ontheffing krijgen als sprake is van cultureel werk (artistieke arbeid). Denk hierbij aan kinderen die meedoen aan theatervoorstellingen, films en televisieprogramma’s. Voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar gelden strikte regels.

Let op: dit verbod geldt voor alle kinderen in Nederland, ook voor een kind met een andere nationaliteit.

Cultureel werk

Cultureel of artistiek werk door kinderen wordt in de wet als volgt omschreven:

"het verlenen van medewerking aan uitvoeringen van culturele, wetenschappelijke, opvoedkundige of artistieke aard, aan modeshows, aan audio-, visuele of audiovisuele opnamen en daarmee vergelijkbare ‘niet-industriële’ arbeid van lichte aard."

Wie moet de ontheffing aanvragen?

De werkgever van het kind moet de ontheffing aanvragen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De werkgever is degene die het kind vertelt wat hij moet doen, dus niet degene die bijvoorbeeld de casting verzorgt. De werkgever kan een ander machtigen om een ontheffing aan te vragen.

Hoe lang van tevoren vraagt u de ontheffing aan?

Vraag de ontheffing tijdig aan bij de Nederlandse Arbeidsinspectie, liefst enkele maanden voordat het werk begint.

Eerst een autorisatiecode aanvragen

Om het ontheffingsformulier in te kunnen vullen, heeft u een autorisatie nodig. Als u nog geen autorisatie heeft, kunt u online autorisatie aanvragen.

Dan een ontheffing aanvragen

Als u de autorisatiecode heeft ontvangen, kunt u beginnen met de ontheffingsaanvraag. De ontheffingsaanvraag bestaat uit twee delen. U kunt het tweede deel 'Opgave Kind(eren)' pas invullen als het eerste deel 'Opgave Arbeid door Kinderen' is goedgekeurd. Dat duurt ongeveer 2 weken.

Deel 1: Opgave Arbeid door kinderen. In dit formulier vult u het volgende in:

  • algemene gegevens, zoals de productie of activiteit waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd en wanneer het werk start en eindigt
  • welke risico’s er zijn voor het kind en wat u doet om die risico’s weg te nemen

Deel 2: Opgave Kind(eren). Hier vult u het volgende in:

  • gegevens van betrokken kind(eren)
  • hoe vaak het kind per jaar optreedt en wat zijn werk- en rusttijden zijn
  • dat en hoe u voorziet in de verplichte deskundige begeleiding van het kind