Agrarische loonbedrijven

Agrarische loonwerkers doen specialistisch werk bij uiteenlopende opdrachtgevers. Wat veel loonwerkers aanspreekt, is de afwisseling van het werk zoals grondverzet, poten, bemesten, oogsten en machineonderhoud. Als werkgever bent u verantwoordelijk dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken en eerlijk betaald worden.

Bent u zelf als zzp'er werkzaam voor een loonbedrijf? Of verricht u als werkgever zelf ook loonwerkzaamheden? Ook in die gevallen moet u zich houden aan bepaalde verplichtingen uit de Arbowet.

Arbeidsrisico's loonwerkers

De arbeidsrisico's van agrarische loonwerkers verschillen per opdracht. Bij het werken met landbouwmachines kan er knelgevaar, pletgevaar of snijgevaar zijn. Bij sommige risico's zijn de gevolgen pas jaren later merkbaar. Bijvoorbeeld gehoorbeschadiging door blootstelling aan lawaai of lichaamsschade door mechanische trillingen of fysieke overbelasting. Blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen kan de vruchtbaarheid aantasten en kanker veroorzaken.

Waar moet u als werkgever op letten?

Wat doet de Arbeidsinspectie?

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of agrarisch loonbedrijven het werk op een gezonde, veilige en eerlijke manier uitvoeren. En wat u als werkgever doet om dit ook op langere termijn te borgen. Ook komt de Arbeidsinspectie bij u langs na het melden van een arbeidsongeval.