Informatievoorziening

Hoe kan de directie Informatievoorziening (IV) bijdragen aan onze ambitie voor gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanzekerheid voor iedereen?  In Nederland zijn er zo'n 2,1 miljoen bedrijven inclusief eenmanszaken en zzp-ers. Om deze efficiënt en doelgericht te kunnen inspecteren en rechercheren bouwen ruim 120 collega's van de directie van Informatievoorziening verder aan een informatiegestuurde en risicogericht werkende Arbeidsinspectie. Zo helpen we onze collega's om te inspecteren en te rechercheren waar het effect het grootst is.

We zijn verantwoordelijk voor een goed functionerende en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening voor de: bedrijfsvoering, programmasturing en de inspectie- en opsporingsprocessen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. En voor het vertalen van ontwikkelingen in de informatiebehoeften vanuit de verschillende inspectieonderdelen naar een passend aanbod. We zetten een breed scala aan informatieproducten en diensten in die onze organisatie in staat stelt om informatiegestuurd te werken (IGW).

Denk hierbij aan:

  • kennis, analyse- en dataproducten
  • het ontwikkelen van innovatieve tools
  • het beheren en verder ontwikkelen van specifieke ICT-voorzieningen

Van onderzoeker tot data specialist, informatiemanager, projectleider, privacy specialist en enterprise architect: bij de Arbeidsinspectie kun je met veel verschillende achtergronden aan de slag.

De directie IV heeft 3 afdelingen die dagelijks werken aan het verankeren van Informatie Gestuurd Werken binnen de organisatie als duurzaam proces:  Informatiemanagement en -voorziening (IMV), Analyse en Onderzoek (A&O) en I-regie.

Wil je meer weten wat de afdelingen doen en waar we jouw kennis kunnen gebruiken? Lees dan snel verder.

Informatiemanagement en -voorziening

De afdeling bestaat voornamelijk uit informatiemanagers, applicatie specialisten, projectleiders en functioneel beheerders. De afdeling werkt hybride en komen in ieder geval 1x per maand bij elkaar op het kantoor in Den Haag.

Wat doen we bij de afdeling Informatiemanagement en -voorziening

Bij de afdeling Informatiemanagement en -voorziening zorg je samen voor een soepel draaiende informatiehuishouding die de bedrijfsvoering, sturing en inspectieprocessen ondersteunt. Jullie analyseren samen met de organisatie de informatiebehoeften en zorgen voor een passend aanbod dat voldoet aan de kaders van continuïteit, beveiliging en privacy. Werken nauw samen met de Inspectie visie, IV-strategie en beleid en regieprocessen vanuit IV-Regie. Als expert in ICT-projectbeheer, functioneel beheer, relatiemanagement, BI, service desk en advies over integrale veiligheid en privacy, dragen bij aan de optimalisatie van onze informatie- en applicatiearchitectuur.

Dit kan je doen in 1 van onze 3 teams

Analyse en onderzoek

Op deze afdeling kan je vooral aan de slag als onderzoeker, analist of data specialist. Deze afdeling is de grootste binnen de Informatievoorziening directie.

Wat doen we bij de afdeling Analyse en onderzoek

Onze collega's van de afdeling Analyse en Onderzoek (A&O) zorgen ervoor dat de organisatie informatie gestuurd kan werken. Dit omvat het ontwikkelen van kennis, analyse en dataproducten, bouwen van innovatieve tools waarmee informatie en intelligence kunnen worden gegenereerd.

We toetsen  de effectiviteit van interventies die de Arbeidsinspectie toepast, onderzoeken van de samenhang met andere interventies. We ontwikkelen meetmethoden en prestatie-indicatoren die de effectiviteit van interventies zichtbaar maken. Gestandaardiseerde producten waar het mogelijk is en altijd ontwikkeld vanuit het Informatiegestuurd Werken gedachtengoed.

Om dit goed te kunnen doen, werken en overleggen we veel met met kennisinstituten, wetenschap en informatieleveranciers, zowel intern als extern. Intern, binnen onze afdeling, werken de onderzoekers samen met het team Data, Analyse en Beleid (DAB) en het Data Science Lab. Je kunt bij ons aan de slag bij 1 van onze 4 teams.

Dit kan je doen in 1 van onze 4 teams

I-regie

Op de afdeling I-regie werken business consultants, projectleiders, adviseurs en een portfoliomanager. Samen werken ze aan 1 van de belangrijkste strategische ambities van de Nederlandse Arbeidsinspectie: data- en informatiegestuurd werken. Hierin hebben we een onafhankelijke rol en positie bij zowel vraag als aanbod binnen de Informatievoorziening directie.

Wat doen we bij de afdeling I-Regie

De afdeling I-regie verbindt, regisseert en adviseert. Dit doen we op de thema's informatievoorziening, informatiemanagement, informatiehuishouding, data en datagovernance, informatietechnologie, informatiebeveiliging en privacy. We nemen een onafhankelijke rol en positie in ten opzichte van zowel vraag als aanbod. We doen dat door:

Wil je meer weten over de afdeling? Lees dan het artikel met afdelingshoofd Ronald.

Zoals je ziet zijn de uitdagingen binnen jouw vakgebied eindeloos. Je kunt je blijven ontwikkelen. Met jouw kennis en expertise draag je bij aan gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanzekerheid voor iedereen.

Vacatures

Enthousiast geworden? Leuk! Bekijk onze vacatures op Werken voor Nederland.

Ky Thoes

Staat jouw functie er niet bij of wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn? Stuur een mail naar onze recruiter IV, Ky Thoes.

Beschrijf in de mail kort je achtergrond of voeg bijvoorbeeld je LinkedIn-profiel/cv toe met jouw contactgegevens. Ky neemt contact met je op om een afspraak in te plannen.