Fraude of criminaliteit

Fraude en criminaliteit binnen het sociale domein kunt u (anoniem) melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit kan ook als u alleen een vermoeden van criminaliteit of fraude heeft.

Onder fraude en criminaliteit binnen het sociale domein verstaat de Nederlandse Arbeidsinspectie:

  •     Fraude met uitkeringen
  •     Fraude met dienstverbanden
  •     Fraude met arbeidsgerelateerde subsidies, zoals re-integratiesubsidies en job coaches
  •     Zorgfraude/fraude met zorgdeclaraties (onterechte of verkeerde declaraties door bijvoorbeeld tandartsen, huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers) of met een persoonsgebonden budget.
  •     Uitbuiting van werknemers
  •     Mensensmokkel; uw melding wordt in dit geval doorgeleid naar de juiste uitvoeringsinstelling, toezichthouder of opsporingsdienst.

Telefonisch melden

U kunt de Nederlandse Arbeidsinspectie telefonisch bereiken op:

  • 0800 – 5151
  • +31 70 – 333 56 78 (vanuit het buitenland)

Anoniem melden

Heeft u een melding waarbij verstrekking van informatie gevaar voor u of anderen kan opleveren, dan kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Alle activiteiten die het TCI in dit kader verricht, staan in het teken van de absolute afscherming van uw identiteit. U kunt contact opnemen met het TCI tijdens kantooruren via onderstaande telefoonnummers:

Meldtelefoon West-Nederland: 06-23 86 61 45
Meldtelefoon Zuid-Nederland: 06-10 78 21 17
Meldtelefoon Noord-Oost Nederland: 06-10 21 34 45
Meldtelefoon Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland: 06-83 12 04 68

Voor meldingen van zorgfraude is een apart telefoonnummer opengesteld:
Meldtelefoon zorgfraude: 06-297 444 68

Online melden

Sommige meldingen van fraude of criminaliteit kunt u ook online doen. Dat kan in het geval van illegale arbeid, malafide uitzendbureau, onderbetaling.