Fraude of criminaliteit

Fraude en criminaliteit binnen het sociale domein kunt u (anoniem) melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit kan ook als u alleen een vermoeden van criminaliteit of fraude heeft.

Onder fraude en criminaliteit binnen het sociale domein verstaat de Nederlandse Arbeidsinspectie:

  •     Fraude met uitkeringen
  •     Fraude met dienstverbanden
  •     Fraude met arbeidsgerelateerde subsidies, zoals re-integratiesubsidies en job coaches
  •     Zorgfraude/fraude met zorgdeclaraties (onterechte of verkeerde declaraties door bijvoorbeeld tandartsen, huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers) of met een persoonsgebonden budget.
  •     Uitbuiting van werknemers
  •     Mensensmokkel; uw melding wordt in dit geval doorgeleid naar de juiste uitvoeringsinstelling, toezichthouder of opsporingsdienst.

Telefonisch melden

U kunt de Nederlandse Arbeidsinspectie telefonisch bereiken op:

  • 0800 – 5151
  • +31 70 – 333 56 78 (vanuit het buitenland)

Team Criminele Inlichtingen (TCI)

Het TCI verzamelt informatie over ernstige misdrijven. Deze informatie is afkomstig van informanten: personen die, onder afscherming van identiteit, informatie verstrekken. Voor uw veiligheid zijn uw personalia alleen bekend binnen het TCI. Uw anonimiteit daarbuiten is noodzakelijk omdat bekendmaking vergaande persoonlijke consequenties kan hebben, zoals ontslag of bedreiging.

U kunt het TCI bellen tijdens kantooruren via telefoonnummer: 06-1021 3445.

Voor meldingen van zorgfraude is een apart telefoonnummer opengesteld:
Meldtelefoon zorgfraude: 06-297 444 68.

Online melden

Sommige meldingen van fraude of criminaliteit kunt u ook online doen. Dat kan in het geval van illegale arbeid, malafide uitzendbureau, onderbetaling.