Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

In de Wet allocatie arbeid door intermediairs staan de regels voor het inhuren/inlenen en bemiddelen van personeel, zoals uitzendkrachten. De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van deze wet.

Regels in de Waadi

De regels in de Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi) gaan vooral over:

Melding maken

Wilt u melding maken van een mogelijke overtreding van de Waadi?  Bel dan de Nederlandse Arbeidsinspectie, telefoon 0800 5151 (ook als u anoniem een melding wilt doen).