Zorg en Welzijn

De sector zorg en welzijn is zeer divers: van ziekenhuizen en verpleeghuizen tot zorgboerderijen en universitair medisch centra. In de sector zorg en welzijn werken zo’n 1,2 miljoen mensen. De sector kent een hoger ziekteverzuim dan gemiddeld. Er is een groeiend aantal zzp’ers actief.

Arbeidsrisico's

De Inspectie ziet in de zorg en welzijn de volgende risico’s:

  • psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
  • fysieke belasting
  • in de thuiszorg: onderbetaling, te lange werktijden en schijnzelfstandigheid van zzp’ers

Aanpak

In 2017 start een meerjarig programma met de focus op de deelsectoren verpleging, verzorging en thuiszorg, ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en ambulancezorg. De Inspectie wil dat werkgevers en werknemers zich bewust zijn van de gevaren van PSA en fysieke belasting en wil bevorderen dat zij de beschikbare hulpmiddelen toepassen.

Zelfinspectie: inspecteer uzelf

Op zelfinspectie.nl kunt u als werkgever zelf controleren of uw arbobeleid op orde is. U kijkt naar uw organisatie zoals een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie dat zou doen. U krijgt inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet. U krijgt tips en aanwijzingen om de gezondheid van uw werknemers nog beter te waarborgen. Zo kunt u veel opmerkingen van de inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie voorkomen.

Bekijk folders, goede voorbeelden en inspectieresultaten onder de tab 'publicaties'.

Campagne veilige naalden in de thuiszorg

De Nederlandse Arbeidsinspectie maakt zich sterk om het aantal prikaccidenten in de thuiszorg te verminderen. Samen met ketenpartners wil de Inspectie bloedoverdraagbare aandoeningen bij professionals voorkomen door het gebruik van veilige naalden te stimuleren. Werken met veilige naalden is nog geen standaard in de thuiszorg. Samen dragen we de verantwoordelijk om thuiszorgmedewerkers te beschermen en te zorgen voor een veilige werkomgeving.  Lees de twee praktijkverhalen voor zorgmedewerkers en werkgevers