Visverwerkende industrie

De Nederlandse Arbeidsinspectie voert controles uit in de visverwerkende industrie. Op deze pagina vindt u meer informatie over eerlijk, gezond en veilig werken.

RI&E en plan van aanpak

U bent verplicht om beleid op te stellen voor de arbeidsomstandigheden (Arbozorgbeleid). Dat staat in de Arbowet. Doet u dat niet, dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie maatregelen nemen en zelfs een boete opleggen. U moet in kaart brengen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s er in uw bedrijf zijn. Dat doet u met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Ook geeft u in een plan van aanpak aan welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s tegen te gaan.

Steunpunt RI&E helpt bij het opstellen van een verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Ook op Arboportaal.nl is meer informatie te vinden.  

Coronamaatregelen

De coronacrisis heeft een zeer grote impact op bedrijven en werknemers. Alle corona gerelateerde informatie van de Nederlandse Arbeidsinspectie is te vinden op onze website.

Werkt u met uitzendkrachten?

In de visverwerkende industrie werken veel uitzendkrachten. Werkt u met uitzendkrachten? Dan bent u er samen met het uitzendbureau verantwoordelijk voor dat volgens de wet- en regelgeving wordt gewerkt. In de Checklist werken met uitzendbureaus ziet u waar u op moet letten bij het werken met uitzendkrachten.

Lees meer informatie over arboregels voor uitzendkrachten of ga naar Arboportaal.

Zelfinspectie: inspecteer uw onderneming

Voldoet u als werkgever aan de wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig en werken? Met onze zelfinspectietools kunt u per onderwerp controleren hoe uw bedrijf ervoor staat. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie dat zou doen. Aan het eind krijgt u een handig overzicht met al uw verbeterpunten. Ga naar:

Werken met buitenlandse dienstverrichters

Buitenlandse dienstverrichters uit de EER en Zwitserland die tijdelijk met hun personeel in Nederland een dienst komen verrichten, moeten dit vooraf melden. Huurt u een onderneming of een meldingsplichtige zelfstandige in uit een land binnen de Europese Economische Ruimte of Zwitserland voor een tijdelijke opdracht in Nederland? Dan bent u (als klant/opdrachtgever/dienstontvanger) verplicht om te controleren of de melding correct is ingevoerd. Lees meer over detachering vanuit de EER of Zwitserland op onze website en op postedworkers.nl.