Eerlijk, gezond en veilig werk voor iedereen

Flyer voor werkgevers

Aan welke regels moet u zich houden als het gaat om werktijden, minimumloon, inhuur en payroll, buitenlandse werknemers en identiteitscontroles?

Via onderstaande flyer kunt u makkelijk checken of u aan de regels voldoet en welke verbeterpunten er mogelijk nog zijn. In de flyer vindt u ook links naar zelfinspectie.nl en andere praktische tools.

Flyer voor werknemers

Waar hebt u recht op als u werkt? Houdt de werkgever zich aan de regels voor de betaling van het loon en de werktijden? Is de werkplek veilig en gebruikt u de persoonlijke beschermingsmiddelen die de werkgever u geeft?

Bekijk onderstaande flyer voor meer informatie over eerlijk, veilig en gezond werk. Ook voor jongeren is onderstaande flyer van toepassing.