Transport en logistiek

Transport en Logistiek is een grote, diverse sector. De ongeveer 380.000 werknemers in de sector zijn werkzaam in uiteenlopende beroepen: van schipper op de binnenwateren tot vrachtwagenchauffeur in het (inter)nationaal vervoer, van heftruckchauffeur in magazijnen tot bagagemedewerker op de luchthaven of conducteur in de trein.

De sector Transport en Logistiek is een sector met grote risico's. DeĀ Nederlandse Arbeidsinspectie is vanaf 2017 gestart met een programmatische aanpak. Het programma Transport en Logistiek werkt aan een eerlijke transport- en logistieksector zonder oneerlijke concurrentie tussen werkgevers en verdringing van werknemers door onderbetaling, illegale tewerkstelling, arbeidsuitbuiting en/of de inzet van schijnconstructies.

In dit programma pakt de Nederlandse Arbeidsinspectie samen met andere toezichthouders (onder andere Inspectie voor Leefomgeving en Transport en de Politie) transportbedrijven aan die de regels overtreden. De Inspectie is onder andere actief in het wegtransport, de binnenvaart en de pakket- en koeriersdiensten.

Zelfinspectie: inspecteer uzelf

Op zelfinspectie.nl kunt u als werkgever zelf controleren of het beleid en de werkwijze van uw bedrijf op orde is. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van deĀ Nederlandse Arbeidsinspectie dat zou doen. U krijgt inzicht in wat goed functioneert en waar het beter moet. U krijgt tips en aanwijzingen om te zorgen voor een eerlijke, gezonde en veilige werkomgeving voor uw werknemers . Zo kunt u veel opmerkingen van de inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie voorkomen.

Verantwoordelijkheid van opdrachtgevers

Opdrachtgevers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor eerlijk werk. Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies kunnen zij hierop worden aangesproken. Bijvoorbeeld als er mensen illegaal aan het werk zijn of worden onderbetaald. Brancheorganisaties EVO en TLN hebben een keurmerk ontwikkeld waarmee opdrachtgevers zorg kunnen dragen voor eerlijk werk in hun keten.
Meer informatie over dit keurmerk vindt u op de website van paychecked.

Bekijk inspectieresultaten van de sector Transport en Logistiek onder de tab 'publicaties'.