Land- en Tuinbouw

Bedrijven die actief zijn in de land- en tuinbouw hebben voortdurend te maken met stevige internationale concurrentie. Mede daardoor is kostenbesparing voor veel ondernemers een belangrijk vraagstuk. In de sector werken circa 120.000 werknemers.

Land- en Tuinbouw landschap

In de sector moet vaak in korte tijd veel seizoensgebonden werk worden gedaan. Voor dit werk wordt regelmatig op grote schaal tijdelijk buitenlands personeel ingehuurd. De combinatie van kostenbesparing, seizoensgebonden pieken in het werk, en de inhuur van veel flexibel en laaggeschoold personeel, kan leiden tot risico’s op het gebied van eerlijk werken. Ook voor gezond en veilig werken zijn er allerlei risico’s. Het voorkomen van ongevallen is een belangrijk aandachtspunt. Verder zijn lichamelijke overbelasting en in aanraking komen met gevaarlijke stoffen belangrijke onderwerpen.

Arbeidsrisico's

De Inspectie ziet in deze sector vooral toe op de volgende risico’s:

  • Illegale tewerkstelling
  • Onderbetaling
  • Overtreding werk- en rusttijden
  • Veiligheid
  • Fysieke belasting
  • Gevaarlijke stoffen en biologische ziekteverwekkers

Zelfinspectie: inspecteer uzelf

Op zelfinspectie.nl kunt u zelf controleren of u volgens de wettelijke regels werkt. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie dat zou doen. U krijgt inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet. Zo kunt u veel opmerkingen van de inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie voorkomen.

Bekijk folders en inspectieresultaten onder de tab 'publicaties'.