Kunststof en Rubber

Bedrijven waarin gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, zijn bedrijven met grote risico’s. Dit zijn vooral bedrijven werkzaam in de sectoren Kunststof en Rubber.

Bedrijven met een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen (hoogrisicobedrijven) vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) of is er een Aanvullende risico-inventarisatie en –evaluatie (Arie) vereist. Daarom heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie voor deze bedrijven specifieke inspectielijnen en -programma’s op het gebied van procesveiligheid, gevaarlijke stoffen, en hoogrisicobedrijven.

Samen met de sector Chemie, Petrochemie en Aardolie en Farmacie, zijn er in de sector Kunststof en Rubber ongeveer 6.500 bedrijven actief, met ongeveer 137.000 werknemers. De sectoren hebben diverse kenmerken, bijvoorbeeld hoogwaardige materiekennis- en procestechnologie, hooggeschoold personeel, vergaand geprotocolleerde procesgang en -sturing en veel interne systeemcontrole. Maar de sector bevat ook niet-willers en notoire overtreders en laat nog steeds een te laag niveau van arbozorg zien.

Arbeidsrisico's

De Inspectie onderkent vooral risico’s: 

  • blootstelling aan gevaarlijke stoffen
  • zware ongevallen
  • fysieke overbelasting
  • een ongezonde fysische werkomgeving
  • onveilige werkplekken

Controleer de veiligheid zelf

Het is belangrijk om te weten of uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. U kunt zelf controleren of u voldoende maatregelen neem en uw werknemers voldoende beschermt. Dat doet u met zelfinspectie.nl die de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft ontwikkeld. Met zelfinspectie bekijkt u uw bedrijf door de ogen van een inspecteur. Met de zelfinspectie gevaarlijke stoffen controleert u in 4 stappen controleert of het er in uw bedrijf gezond en veilig aan toegaat. De zelfinspectie helpt u bij het inventariseren en beoordelen van uw stoffen, het nemen van maatregelen, en het borgen van die maatregelen. Met de zelfinspectie Gezond en veilig werken checkt u of uw hele arbobeleid op orde is.

Werken met gevaarlijke stoffen

Onveilig werken met gevaarlijke stoffen leidt vaak tot ernstige schade. Met het e-magazine “Werken met gevaarlijke stoffen” stimuleert de Nederlandse Arbeidsinspectie bedrijven goede maatregelen te nemen. De Nederlandse Arbeidsinspectie biedt bedrijven en brancheorganisaties handvatten om zelf met nieuwe maatregelen te komen en bestaande maatregelen te verbeteren. Lees hoe er in jouw bedrijf nóg veiliger gewerkt kan worden met gevaarlijke stoffen.

Inspectieresultaten

Bekijk inspectieresultaten onder de tab Publicaties bovenaan deze pagina.