Industriële arbeid

In de industrie is sprake van relatief veel arbeidsongevallen. Onveilige machines of het onveilige gebruik lijken daarvan een belangrijke oorzaak. Naast dit verhoogde risico op ongevallen zijn er ook risico’s op het gebied van gevaarlijke stoffen, psychosociale arbeidsbelasting, lichamelijke belasting en lawaai.

De Nederlandse Arbeidsinspectie signaleert dat in de industrie sprake is van een gebrekkige veiligheidscultuur. Daarnaast zijn er allerlei risico’s op het terrein van arbeidsmarktfraude, zoals onderbetaling - bij met name buitenlandse arbeidskrachten en uitzendkrach­ten - en te lange arbeidstijden. Ook illegale arbeid komt voor.

In 2020 besteedt de Nederlandse Arbeidsinspectie uitgebreid aandacht aan de afvalverwerkende industrie en de voedings­middelenindustrie. Dit doet de inspectie via inspecties, communicatie en door samen te werken met brancheorganisaties en andere stakeholders. Speciale aandacht gaat uit naar de arbeidsomstandigheden in de vleesverwerkende industrie.

RI&E Industrie

Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf een schriftelijke RI&E en een daarop gebaseerd plan van aanpak (PvA) maken. Steunpunt RI&E helpt bij het opstellen van een verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Voor een aantal subsectoren in de industrie is een specifieke RI&E ontwikkeld. Ga naar Steunpunt RI&E.

Zelfinspectie: inspecteer uw onderneming

Voldoet u als werkgever aan de wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig en werken? Met onze zelfinspectietools kunt u per onderwerp controleren hoe uw bedrijf ervoor staat. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie dat zou doen. Aan het eind krijgt u een handig overzicht met al uw verbeterpunten.

Huurt u een uitzendbureau in? Check uw uitzendbureau

Huurt u een uitzendbureau in? Dan bent u er mede verantwoordelijk voor dat het uitzendbureau volgens de wet- en regelgeving werkt. Om dit te controleren heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie een online checklist ontwikkeld. Aan de hand van 9 criteria kunt u beoordelen of de kans groot is dat het uitzendbureau zich aan de regels houdt. Het is echter geen garantie. Blijf daarom altijd alert op signalen van misstanden.

Ga direct naar de checklist uitzendbureaus

Meer informatie?

Bekijk meer informatie over: