Horeca en detailhandel

Binnen de horeca en detailhandel zijn ondernemingen actief waarbij vaak sprake is van piekarbeid; door de dag, de week en door het jaar heen. Bedrijven hebben te maken met tekorten aan personeel, forse concurrentie en de platformeconomie.

In de horeca en detailhandel spelen risico's als overtreding van werk- en rusttijden (vooral voor jongeren), onderbetaling, illegale tewerkstelling, alsook arbeidsuitbuiting.

Het programma Horeca en detailhandel richt zich op het beschermen van kwetsbare groepen werknemers en op het aanpakken van werkgevers die de arbeidswetten niet naleven. De kwetsbare werknemers zijn bijvoorbeeld flexwerkers, laagopgeleiden en jongeren.

Aanpak

Het programma maakt gebruik van een brede interventiemix: naast inspecties zijn er instrumenten, zoals branchebeïnvloeding, opdrachtgeversaanpak en voorlichting. De aanpak is gericht op handhaving, bewustwording en gedragsverandering.

De Inspectie werkt veelvuldig samen met de Belastingdienst, UWV, IND, gemeenten en brancheorganisaties om misstanden aan te pakken.

In 2020 heeft de Inspectie speciale aandacht voor ondernemingen met maaltijdbereiders. De bewustwording van eerlijk, veilig en gezond werk wordt vergroot, zowel bij de werkgevers als bij de werknemers. Een ander accent ligt op de beautybranche, zoals nagelstudio’s.

De focus van de Inspectie in de horeca en detailhandel ligt op het voorkomen en bestrijden van misstanden op het gebied van eerlijk werk zoals onderbetaling en illegale tewerkstelling. Op het gebied van veilig en gezond werk gaat de aandacht uit naar arbobeleid (RI&E-verplichting), werkdruk en fysieke belasting.

In samenwerking met ketenpartners van andere toezichthouders en interne dataspecialisten is gebruik gemaakt van bestandskoppelingen waardoor we gericht ondernemingen kunnen opsporen op verhoogd risico op witte fraude.

Zelfinspectie: inspecteer uzelf

Op zelfinspectie.nl kunt u als werkgever zelf controleren of het beleid en de werkwijze van uw bedrijf op orde is. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie dat zou doen. U krijgt inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet. U krijgt tips en aanwijzingen om de veiligheid van uw werknemers nog beter te waarborgen. Zo kunt u veel opmerkingen van de inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie voorkomen.

Check uw schoonmaakbedrijf

Huurt u een schoonmaakbedrijf in? Dan bent u er mede verantwoordelijk voor dat het schoonmaakbedrijf volgens de wet- en regelgeving werkt. Om dit te controleren heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie een online checklist ontwikkeld. Aan de hand van tien criteria kunt u beoordelen of de kans groot is dat het schoonmaakbedrijf zich aan de regels houdt. Het is echter geen garantie. Blijf daarom ook altijd alert op signalen van misstanden. Ga naar www.checklistschoonmaak.nl.

Meer informatie

Bekijk folders onder de tab 'publicaties'.