Distributiecentra

Het aantal onlinebestellingen is sterk gegroeid de afgelopen jaren. En daarmee neemt het aantal distributiecentra in Nederland ook toe. Dat betekent ook dat er meer arbeidskrachten nodig zijn. Veel arbeidskrachten worden geworven via uitzendbureaus. Uit meldingen en andere signalen komt naar voren dat bij distributiecentra onvoldoende aandacht is voor de naleving van de wet- en regelgeving. De Nederlandse Arbeidsinspectie voert daarom controles uit in deze sector. Op deze pagina vindt u meer informatie over eerlijk, gezond en veilig werken.

De grootste risico’s in de distributiesector liggen op het gebied van:

  • Hoge werkdruk
  • Fysieke (over)belasting
  • Te lang werken
  • Aanrijdgevaar
  • Opvolging van coronamaatregelen

Goed RI&E is van belang

Een goede aanpak voor gezond en veilig werken is belangrijk voor de medewerkers. Voor een goede aanpak moet u verschillende dingen doen, onder andere een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) maken. Dat staat in de Arbowet. Nieuwe omstandigheden leiden ertoe dat een RI&E aangepast moet worden. Ieder bedrijf moet het risico op besmetting met het coronavirus, en de manier waarop de werkgever dit risico beheerst opnemen in de RI&E en het plan van aanpak. Bekijk meer informatie over toezicht coronamaatregelen op onze website of op Arboportaal.nl.

Zelfinspectie: inspecteer uw onderneming

Op zelfinspectie.nl kunt u zelf controleren of u eerlijk werkt en of uw arbobeleid op orde is. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie dat zou doen. U krijgt inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet. U krijgt tips en aanwijzingen. Zo kunt u veel opmerkingen van de inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie voorkomen.

Huurt u een uitzendbureau in? Check uw uitzendbureau

Huurt u een uitzendbureau in? Dan bent u er mede verantwoordelijk voor dat het uitzendbureau volgens de wet- en regelgeving werkt. Om dit te controleren heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie een online checklist ontwikkeld. Aan de hand van negen criteria kunt u beoordelen of de kans groot is dat het uitzendbureau zich aan de regels houdt. Het is echter geen garantie. Blijf daarom altijd alert op signalen van misstanden. Ga naar www.checklistuitzendbureaus.nl

Meer informatie

Lees meer informatie over arboregels voor uitzendkrachten of ga naar Arboportaal.