Hobbels op weg naar inkomensondersteuning

De Inspectie heeft onderzocht welke mechanismen de inwoners ervan weerhouden of juist stimuleren om bij de gemeente inkomensondersteunende voorzieningen aan te vragen. Ook de rol van de professionals uit de verschillende toegangsloketten is hierbij in kaart gebracht. Het onderzoek maakt op een heldere wijze inzichtelijk wat de rol, de kracht en de uitdagingen zijn van de verschillende actoren gedurende het gehele toegangsproces.