Dienstverlenende overheid

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de toegankelijkheid en klantgerichtheid van het stelsel van werk en inkomen.

Integrale dienstverlening

De Inspectie houdt de samenwerking tussen UWV en gemeenten op de Werkpleinen goed in de gaten. Daarbij gaat het vooral om integrale dienstverlening voor werkzoekenden en werkgevers op de Werkpleinen. De vraag van werkgevers staat hierbij centraal.

Hieronder vindt u een overzicht van onderzoeken van deĀ Nederlandse Arbeidsinspectie op dit terrein.

Eerdere onderzoeken vindt u onder de tab 'publicaties'.