Bouw en Infrastructuur

Werken in de bouw en infra is risicovol. Veelvoorkomende risico’s zijn vallen van (geringe of grotere) hoogte, geraakt worden door een voorwerp of voertuig, blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, en fysieke overbelasting. Op het gebied van eerlijk werk gaat het om zaken als illegale tewerkstelling, onderbetaling en arbeidsuitbuiting.

Een aantal kenmerken van het werk in de bouw en infra is risicoverhogend:

  • Lange ketens van bedrijven (opdrachtgever, aannemers, onderaannemers, zzp’ers);
  • Werk op wisselende locaties;
  • Verschillende disciplines werken achtereenvolgens en tegelijkertijd op de bouwplaats;
  • Werk onder tijdsdruk en steeds veranderende (weers)omstandigheden;
  • Meerdere talen op de bouwplaats.

De Nederlandse Arbeidsinspectie zet een mix van interventies in, zoals inspectiebezoeken en handhaving, druk zetten via ketens en netwerken, en voorlichting en bewustwording.

Een belangrijk accent ligt op de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers op hun verplichtingen om gezond en veilig werken in de gehele keten mogelijk te maken en daarop toe te zien. Verder is er extra aandacht voor het werk bij (kortdurende) renovaties en het verduurzamen van woningen en gebouwen.

Verantwoord opdrachtgeverschap

In de bouw en infra is de verantwoordelijkheid voor het zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving al in de beginfase van een opdracht cruciaal. Opdrachtgevers hebben hier zelfs een wettelijke verplichting. Op de pagina op deze site met meer informatie hierover vindt u onder meer links naar de brochure Samen veilig en gezond bouwen en het e-magazine Verantwoord opdrachtgeverschap leest u er meer over.

Zelfinspectie: inspecteer uzelf

Op zelfinspectie.nl kunt u zelf controleren of uw arbobeleid op orde is. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie dat zou doen. U krijgt inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet. U krijgt tips en aanwijzingen om de veiligheid van uw werknemers nog beter te waarborgen. Zo kunt u veel opmerkingen van de inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie voorkomen. Er zijn zelfinspectietools over veilig en gezond werken, werken met gevaarlijke stoffen, werkdruk en ongewenst gedrag, en over eerlijk werken.

Werken op hoogte vanuit een werkbak

Wilt u bij het werken op hoogte een hijs- of hefmachine met een werkbak of platform gebruiken? Zorg ervoor dat u dit veilig doet. U moet het werk vooraf melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De Nederlandse Arbeidsinspectie en de CROW 400-richtlijn

De Nederlandse Arbeidsinspectie krijgt regelmatig vragen over de CROW 400-richtlijn 'Werken in en met verontreinigde bodem'. Zo vragen mensen zich af of de Nederlandse Arbeidsinspectie de CROW 400-richtlijn beschouwt als stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, en of de Inspectie de CROW 400-richtlijn verplicht stelt bij werken in en met verontreinigde bodem. Wilt u meer weten over dit onderwerp, lees dan het document De Inspectie SZW en de CROW 400-richtlijn.

Asbest

Gaat u een bestaand gebouw verbouwen of slopen? Controleer altijd of u met asbest in aanraking kunt komen.

Publicaties

Onder Publicaties vindt u alle folders, artikelen, informatievideo's en inspectieresultaten van de Nederlandse Arbeidsinspectie over de sector Bouw en Infra.