Wie goed voorbereidt werkt snel en netjes (Asbestmagazine april 2017)

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Inspectie SZW. In het kader van een ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ wil zij aandacht voor bedrijven in de asbestsector die door hun werkwijze aansluiten bij de doelstellingen van de Inspectie. Hoe completer een bedrijf het volledige proces in beeld heeft, een volledig werkplan maakt en toeziet op de naleving daarvan, hoe kleiner de kans dat mensen worden blootgesteld aan asbestvezels. Ook het aantal boetes, stilleggingen en processen-verbaal dat de Inspectie uitdeelt aan bedrijven die de regels niet of niet volledig naleven, kan hierdoor dalen (zie ook kader ‘Versteviging aanpak’).