VeiligVakmanschap.nl

Op veiligvakmanschap.nl test u als werknemer of u tijdens het werk genoeg op uw veiligheid en gezondheid let. Er is een tool voor:

Check voor werkgevers

Op Zelfinspectie.nl checken werkgevers eenvoudig of zij hun werknemers een veilige en gezonde werkomgeving bieden en zich aan de wet houden.