Hoe verloopt een ongevalsonderzoek?

Bij een meldingsplichtig arbeidsongeval gebeurt de eerste fase van het onderzoek zo snel mogelijk. Het is belangrijk dat de plaats van het ongeval tot de komst van de inspecteur zo veel mogelijk ongewijzigd blijft. Na de eerste fase besluit de Inspectie welke maatregelen gepast zijn. Afhankelijk van de omstandigheden kan de inspecteur besluiten dat de Inspectie nader onderzoek gaat verrichten, dat de werkgever zelf een onderzoek instelt, rapporteert en een verbeterplan opstelt, dat de arbeidsplek wordt geïnspecteerd of dat de eerste fase van het onderzoek geen vervolg nodig heeft.

Eerste fase ongevalsonderzoek

De eerste fase van het onderzoek van de inspecteur bevat meestal de volgende onderdelen:

  • onderzoeken van de ongevalslocatie. Dit houdt onder andere in: foto’s maken, bewijs verzamelen – indien nodig worden er bewijsstukken meegenomen –, gegevens opnemen en eventueel het ongeval reconstrueren;
  • opnemen van getuigenverklaringen;
  • documentenonderzoek;
  • bespreken bevindingen ongevalsonderzoek met de werkgever.

Let op:

  • Medewerking aan een onderzoek is voor alle betrokkenen verplicht.
  • Wanneer de situatie ter plekke ernstig gevaar oplevert, kan de inspecteur het werk per direct stilleggen.