Hoe lang duurt een ongevalsonderzoek?

De Inspectie streeft ernaar de eerste fase van een ongevalsonderzoek binnen enkele weken af te ronden. Als wordt besloten het ongeval nader te onderzoeken dan kan dit onderzoek vaak enkele maanden en in complexe zaken soms meer dan een jaar duren. In sommige gevallen gebeurt het onderzoek in samenwerking met de politie.

Van elk vervolgonderzoek wordt een rapportage opgemaakt. Wanneer er sprake is van een overtreding kan de Nederlandse Arbeidsinspectie een boete opleggen. In ernstige gevallen kan de overtreding leiden tot een proces-verbaal.