BasisInspectieModule (BIM) Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)

De ‘BasisInspectieModule (BIM) Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)’ is geactualiseerd naar de huidige stand van de techniek.

Daarnaast is per 1 juli 2020 de wettelijke grenswaarde voor DME van kracht geworden. De BIM is toepasbaar op werkzaamheden of arbeidsplaatsen waar werknemers worden blootgesteld aan DME, en vormt het uitgangspunt voor de handhaving van de Inspectie SZW.

Begin 2024 verschijnt de nieuwe versie van het document 'BasisInspectieModule (BIM) Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)'.