Basisinspectiemodule Werkdruk

De inspecteur gebruikt deze basisinspectiemodule bij het inspecteren op het risico van werkdruk in alle bedrijven en instellingen, waar werknemers arbeid verrichten.