Definitief rapport van TNO: Blootstelling aan asbest van werknemers bij het opruimen van met asbest verontreinigd gebruikt straalgrit (fase 1)

Definitief rapport van TNO. Het onderzoeksbureau onderzocht in opdracht van Inspectie SZW hoe met asbest verontreinigd straalgrit verantwoord kan worden opgeruimd.