Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

In deze folder leest u wat wordt verstaan onder een meldingsplichtig arbeidsongeval; hoe, wanneer en waar een arbeidsongeval moet worden gemeld en wat de Inspectie SZW met de melding doet.