De aanpak van werkdruk. Waar let de Inspectie SZW op?

In elke arbeidsorganisatie bestaat de kans dat werknemers last krijgen van werkstress doordat de werkdruk te hoog wordt. Werkgevers moeten dit arbeidsrisico dan ook serieus nemen. In deze flyer vindt u een nadere toelichting op de aanpak van werkdruk.